0896 659 539

Chương trình chuyển đổi PEHA

Yếu tố cơ bản tuôn ra gắn kết

Các thiết bị điện tử

Chương trình chuyển đổi TIÊU CHUẨN

Chương trình chuyển đổi BADORA

Chương trình chuyển đổi STANDARD không thể phá vỡ

Chương trình chuyển đổi DIALOG

Chương trình chuyển đổi AURA

Chương trình chuyển đổi NOVA

Chương trình được trang bị COMPACTA

Chương trình được trang bị CONCEPT45

Đa phương tiện

Ổ cắm được trang bị IP44

Thiết bị gắn trên bề mặt

Chương trình chống thấm bề ​​mặt IP54

Chương trình chống thấm nước gắn IP44

Tất cả các chương trình chuyên dụng

Phụ kiện